Våren 2019 planerar vi en valpkull efter 

Whiptails Just One Kiss, Minna