Förhoppningsvis kommer det valpar i februari - mars

   efter

Hot Isle President, Charlie

        X

Whiptails Just One Kiss, Minna

Minna  

                      Charlie